Mar 5, 2013

பெண்களை கொண்டாடுவோம் - ஐரோப்பிய திரைப்பட திருவிழா .


நண்பர்களே...
‘பெண்களை  கொண்டாடுவோம்’ என்ற தலைப்பில் கோவையில்  ‘ஐரோப்பிய திரைப்பட திருவிழா’ நடைபெறுகிறது.
கோவை சரவணம்பட்டியில் உள்ள 
குமரகுரு தொழில் நுட்பக்கல்லூரியில்
மார்ச் 8ம் தேதி முதல் 14ம் தேதி வரை திரையிடப்படுகிறது.

8ம்தேதி  தொடக்க விழாவில்  ‘த ஹவுஸ்’ என்ற ஸ்லோவாக்கிய திரைப்படம் திரையிடப்படுகிறது.
ஏனைய நாட்கள் இரண்டு அரங்குகளில் இரண்டு காட்சிகளாக நான்கு படங்கள்
காட்டப்படுகிறது.
திகட்ட திகட்ட திரையிடுகிறார்கள்.
முதல் படம் ரம்பம் போட்டால் இரண்டாம் படத்துக்கு ஓடி விடலாம்.
இரண்டுமே காவியமாக அமைந்தால் ஒன்றை இழக்கும் பரிதாபம் இருக்கிறது.


நிகழ்ச்சியின் அட்டவணை இதோ...படங்கள் பற்றிய சிறு குறிப்பு...

                        CELEBRATING WOMEN
European Union Film Festival
(8-14 March 2013)
Coimbatore

Synopsis

The House (DOM) | Dir.:Zuzana Liová | Slovakia | Czech Republic|2011|90'

Stone by stone, Imrich is building a small house for his daughter Eva almost entirely on his own. 
But for Eva, who is about to graduate from school, the prospect of moving into the house is about as appealing as being imprisoned in a jail she herself has helped to build. 
She has very different plans for her future. 
Her grumpy, stingy, controlling father has already broken with Eva’s sister, Jana, after she got herself involved with a scoundrel with whom she now has three children. 
So the father is twice as vigilant with Eva, but she still manages to indulge in a few little freedoms: skipping school for a couple of days, doing little jobs to save up cash for the trip she longs to make to London, and an affair with an older man who turns out to be her English teacher. 
A generational conflict in a milieu where even the minor characters are described in such detail that one suspects the film has been modeled on directors like Mike Leigh or Ken Loach. 
But the speechlessness and deeply entrenched feelings of the parent generation here also reflect the profound impact of radical social change and the struggle to come to terms with that change. 
This makes Zuzana Liová’s feature a notable example of young, intelligent cinema from Eastern Europe.She gave him her eyes or Take My Eyes (Te doy mis ojos)| Dir.:Icíar Bollaín |Spain|2003|109'
Pilar, a meek housewife living in Toledo, gathers few belongings one night and flees her apartment with her seven year old son, Juan. They find shelter with Pilar's sister, Ana, who would soon marry her Scottish live-in boyfriend. 
Antonio, Pilar's husband, tries to make her change her mind, but she is tired and fearful of his abusive behavior. 
Determined to start a new life on her own, Pilar sends her sister to retrieve her belongings from the apartment she shared with her estranged husband. 
Once there, Ana discovers through medical bills that her sister has also been physically abused by Antonio. 
When he arrives they have a confrontation.


Roads and Oranges | (Dromoi kai portokalia) | Dir.:Aliki Danezi-Knutsen | Cyprus|1996|100'
This drama from Cyprus concerns two sisters whose father has been presumed dead since Turkish forces invaded their nation in 1974. However, when they receive word that their father may be alive in Turkey, they set out to find him. 
Wavering between courage and fear, the sisters finds themselves wandering through a strange and unfamiliar land, looking for a man who may not want to be found.It’s a Jungle out there |(Nach Fünf im Urwald)| Dir.:Hans-Christian Schmid | Germany|1995|99'
Anna, 17 years old, is happy to throw her first big birthday party without her parents, but some of her guests are so stoned that they leave a big chaos and, even worse, destroy the favorite record of Anna's father. 
After the return of her shocked and angry parents, Anna runs away to Munich with her admirer Simon. 
They discover the nightlife jungle and get to know some typical urban guys. 
Meanwhile, Anna's parents get in touch with Simon's and try to find their children. 
On the way across Munich, they remember their own wild and restless youth...
Princess | (Prinsessa) | Dir.:Arto Halonen | Finland|2010|104'
In 1945, Finland's Kellokoski Psychiatric Hospital welcomes a new patient, former cabaret dancer Anna Lappalainen. 
Diagnosed with manic depression and schizophrenia, she refuses to answer to her real name, insisting instead that she is a Princess of the British royal family. 
“Princess” demands to be treated with respect, declares the hospital her castle, and holds court with a makeshift collection of ladies-in-waiting. 
The primitive psychiatric procedures of the time—insulin shots, electroshock therapy, and malaria treatments—have no effect on her condition, and soon the stern Doctor Grotenfelt recommends the modern procedure of lobotomy to end her royal delusions. 
But before his treatment can begin, Princess's eccentric grande dame manner has a surprisingly positive effect on the staff, the patients, and the local villagers. 
Based on a true story, actress Katja Küttner won the Finnish Jussi Prize for her charismatic performance as a woman who is judged ill by society, but whose presence heals all around her.


Installation of love | (Instalacija ljubezni) |Dir.: Maja Weiss | Slovenia|2007|98'
"Installation of Love" is a bizarre and crazy satire constructed as a film in a film in a film. 
For her first feature film "Guardian of the Frontier", Maja Weiss, the director and co-writer won Manfred Salzgeber award for the most innovative European film at Berlinale 2002. 
"Installation of Love" is also a unique project concerning the story telling even though that the main plot of the film is conventional and universal. 
It is a search for love, or how to rediscover or re-install love in your life - love in its widest sense.32A (32A) | Dir.: Marian Quinn | Ireland|2008|89'
This story is set in the "in-between" time of a girl's life, when she is no longer a child and not yet a woman. 
We open with our heroine, Maeve, putting on her new snow white bra, and stepping out into the world as a young woman. 
She has an obsession with breasts and bras and can't help but stare at other girls and women, even the head nun doesn't escape her gaze. 
Otherwise, her world revolves around her three friends, Ruth, Claire and Orla, who are more experienced in the ways of the world. 
They wear bras already (except Claire the feminist) and they've all had boyfriends. 
The new bra is a start but they really hope Maeve can find a fella, even offering kissing lessons to prepare her. 
What no one expects, least of all Maeve, is that she should snare the local sixteen-year old heartthrob. 
Maeve is so smitten with him that she lets her friends down when they need her the most. 
In trouble with her friends and in school, she gets dumped by the heartthrob when she sneaks into the local dance with him and he leaves with another girl. 
Her parents find out and she ends up in trouble at home, where she takes on extra domestic duties. 
She does the laundry and even her bra has lost its former brilliance. Maeve realizes what she has lost. 
Her friends rally round for her 14th birthday, Maeve returns to the fold a little older and a little wiser.Your Name Is Justine (Masz na imie Justine) | Dir.: Franco de Peña | Luxembourg / Poland|2005|97'
While living with her grandmother in Poland, a young woman falls in love. 
Her boyfriend is charming and suggests they travel around Europe and work here and there to pay for their trip. 
Unfortunately, the boyfriend isn't as he seems and the young woman is sold as a prostitute when they cross over to Germany. 
We follow her ordeal as she tries to free herself and to stay sane as time goes by and her captors try to break and condition her to a new life of servitude.My Sex Life (Viata mea sexuala) | Dir.: Cornel George Popa | Romania|2010|94'
A very tired woman strolls before the video camera in the Budapest park with the microphone attached to her skirt from behind. 
She is a single mother of 26. 
A guy whom she knew in the nursery school and has completely forgotten since, learns that she is employed in a sex shop and persuades her to record a video about her work which is still shocking in the post-Soviet space.The First Assignment ( Il primo incarico) | Dir.: Giorgia Cecere | Italy|2010|90'
Nena, a girl from the south of Italy, has to travel far from home to get her first job as a teacher. 
She is sad, not because she has to leave her mother and sister, with whom everything is clear and sometimes difficult, but because she is having a serious love affair with someone from her village to whom she is very committed: a young upper-middle class man who seems to sincerely feel the same. 
They promise that nothing will change between them. 
It is only until June and then she can ask for a transfer. 
And so she leaves, a little sad and a little curious about what is in store for her. 
But what she finds is completely different from what she imagined. It's much worse: a school isolated on a high mountain plain, wild children, people she has nothing in common with and a hostile environment. 
She sticks it out because of pride and because Francesco loves her for her courage, until one cold February day when everything goes wrong, everything seems lost forever... but it isn't so, it's never that bad. 
Nena will find this out day by day.Fast Girls (Fast Girls) | Dir.: Regan Hall | UK|2012|91'
The movie follows the story of athletes Shania Andrews (Lenora Crichlow) as she competes against Lisa Temple (Lily James) at a local level, and follow the duo as they work their way into the British 4x100 metres relay team and compete in the World Championships.My Name is Ki (Ki) | Dir.: Leszek Dawid | Poland|2011|93'
Ki is a young woman who refuses to play the part of a tired single mother. 
She wants to live a fast-paced and colourful life. 
Will her difficult relationships with men help her become mature enough to embrace love and responsibility for herself and her son?


Well Kept Secrets  (Athanasia) |Dir.: Panos Karkanevatos |Greece|2008|100'
A young American woman, Angela, returns to her Greek roots in an effort to uncover the identity of her real father. 
In the process, she shatters the very myths constructed to protect her, exposing an unlikely relationship between a nomadic photojournalist captivated by a Greek island girl who was exiled by her community. 
When Angela eventually meets her father, his stories paint a vivid picture of her mother, Athanassia, and the strange paths of love she walked.


Eszter's Inheritance (Eszter hagyatéka) | Dir.: József Sipos | Hungary|2008|90'
Since the charismatic but untrustworthy Lajos jilted Esther and married her sister twenty years ago, Esther has lived in seclusion with her cousin Nunu on a hillside overlooking beautiful Lake Balaton. 
Now Lajos is returning for a visit, and unexpected, unwanted feelings reawaken, old mysteries beg to be resolved. 
Taking place over the course of a single September afternoon, filmed in the fulsome yellow-brown hues of autumn, Márai’s wondrous novel comes to the screen in a gorgeous production full of wit, elegance and a profound understanding of the human heart.


Lora from Morning Till Evening | Dir.: Dimitar Kotzev | Bulgaria|2011|93'
After a night of partying with her friends Lora has to get herself together and attend an important meeting. 
At her office she finds two packages which contain two mysterious dice. 
The sides of one of them are all marked with the number two and of the other - with the number five. 
In the course of the day Lora will have to find out the truth behind the magical properties of a set of six dice. 
Lora would be betrayed and helped, chased and abducted. 
She'd fall in love and she'd help a friend deal with a complicated relationship. 
After this roller-coaster ordeal she'll come out stronger and happier having reasserted the importance of true friendship.


Fragments of Grace (Altiplano) | Dir.: Peter Brosens | Belgium|2009|109'
War photographer Grace, devastated after a violent incident in Iraq, renounces her profession. 
Her Belgian husband, Max, is a cataract surgeon working at an eye clinic in the high Andes of Peru. 
Nearby, the villagers of Turubamba succumb to illnesses caused by a mercury spill from a local mine. 
Saturnina, a young woman in Turubamba, loses her fiancé to the contamination. 
Ignorant of its true source, the villagers turn their rage on the foreign doctors, and in the ensuing riot Max is killed. 
Grace sets out on a journey of mourning to the place of Max's death. 
Saturnina takes drastic measures to protest against the endless violations towards her people and her land. 
Grace and Saturnina's destinies merge. ALTIPLANO is a lyrical and probing film about our divided but inextricably linked world.


The Dark House ( Terug naar de kust) | Dir.: Will Koopman | The Netherlands|2009|110'

Single mother Maria starts to receive anonymous death threats. Together with her children, she flees to her former parental home, where her older sister Ans now lives. 
During those cold winter days in the secluded seaside house she is confronted with her traumatic childhood memories. 
But as the people close to her begin to question her state of mind, her assailant closes in.


Back in your Arms (Kai apkabinsiu tave) | Dir.:Kristijonas Vildziunas | Lithuania| Germany|2010|90'
On the eve of World War II, a young woman was taken by her mother to the United States, and was separated from her father as he was trapped in Soviet occupied Lithuania.  
It’s now 1961 and she has come to West Berlin for a chance to see her father, who is held captive by KGB agents.  
Back To Your Arms is thrilling and poignant. 
In this moment in time before the Berlin Wall was erected, her life is in danger at every step.


Little Girl Blue (Tajnosti) | Dir.: Alice Nellis | Czech Republic / Slovakia|2007|93'
Julie, a translator, has just moved into a new house with her successful husband Richard and teenage daughter Cecilie. 
Their life is supposed to be that of the perfect happy family. 
When she hears that her favourite singer has died Julie has the sudden realization that her life is not what she wants it to be. 
Acting on an impulse she decides to buy a piano, and en route her life changes completely. 
But first she has to resolve her past and present if she is to start the new life she desires. 
In this film about the various shapes of love, the role of Julie is an acting comeback for the singer and violin player Iva Bittova.


Applause (Applaus) | Dir.:Martin Zandvliet | Denmark|2009|85'
Critically acclaimed and famous actress Thea Barfoed has gone through turmoil which has resulted in a divorce and the loss of custody of her two boys. 
She delivers great performances night after night on the stage, yet her attempts at picking up the pieces of her shattered personal life stemming from a long bout of alcoholism – fail repeatedly. 
She now wants to break with the past, regain control over her life and get her children back. 
Her ex-husband Christian is quickly persuaded by her tough and manipulative but charming personality and she must prove to both herself and him that she is capable of getting her life back on track. As Thea is up against the rigorous demands of stage life and a past that haunts her, she must face her inner demons while clinging to the goal she has set for herself.


Graveyard Keeper's daughter (Surnuaiavahi tütar) | Dir.: Katrin Laur | Estonia|2011|100'
The film focuses on the ruination of a family caused by alcoholism, unemployment and poor living conditions. 
In the middle of the downfall spiral is a young schoolgirl Lucia who struggles with her school assignments and at the same time tries to take care of her sister with Down’s syndrome. 
The family undergoes a spare moment of joy when the father can take his family to Finland where he has been invited. 
But as they return to Estonia nothing has really changed – not in their personalities, ambitions or mentality.


Beyond (Svinalängorna) | Dir.:Pernilla August | Sweden|2010|99'
A poignant story, told with sincerity and humor, about a young woman´s dramatic childhood and about her grief and the struggle to move on. 
A morning just before Christmas, Leena, 34, receives a phone call from a hospital in her childhood hometown telling her that her mother is dying. 
This news takes her on a journey to face her mother for the first time in her adult life. 
Leena has fought all her life to let go of her grief over her lost and dark childhood. 
She is now forced to deal with her past to be able to move on.


Water Lilies (Naissance des pieuvres) | Dir.:Céline Sciamma|France|2007|85'
Three girls, each about 15, deal with puberty, the onset of sexual attraction, and, for two, the pressure of virginity. 
Marie, who's slight and diffident, quiet and nearly expressionless, is friends with Anne, who's a bit chunky and impulsive and has decided that François will be her first love. 
Watching synchronized swimming, Marie is suddenly attracted to the team captain, Floriane, beautiful, aloof, tall, and rumored to be a slut. François pursues her. 
Marie begins to hang around her; they trade favors, and soon it's an odd sort of friendship. 
Each of the three experiences her own first, and Marie must sort out attraction and friendship.


Eccentricities of a Blonde-haired Girl (Singularidades de uma Rapariga Loura) |Dir.:Manoel de Oliveira| Portugal / Spain / France|2009|64'
On a train to the Algarve, Macário tells his story to a sympathetic woman he's just met. 
In flashbacks he arrives in Lisbon to work as an accountant and a broker for his uncle. 
From his office window, he sees a young woman, Luísa: he's intrigued and finds her beautiful; she holds a Chinese fan near her face. 
He arranges to meet her, and they fall in love. 
When he tells his uncle he wants to marry, not only does his uncle disapprove, he fires Macário who then leaves his uncle's home to live on his own. 
Penniless, he takes a job in Cape Verde to earn some money so Luísa and he can wed. 
Will she wait, and what of her peculiarities? His seatmate on the train wants the whole story. 

படங்கள் சென்சார் செய்யப்படாததால் வாலிப வயோதிக அன்பர்களை சூடேற்றும் காட்சிகள் ஏராளமாக இருக்கும்.
கில்மா ரசிகர்கள் தாராளமாக வரலாம்.

உலகசினிமாவை இன்று , டிவிடியும், இணையமும் சேர்ந்து நம்மிடையே சல்லிசாக புழங்க வைத்திருக்கிறது.
இதனால் திரைப்பட திருவிழாக்கள், பொலிவிழந்தாலும்...
தீவிர சினிமா ரசிகர்களிடையே  இன்னமும் இதன் வசீகரம் குறையவில்லை.
திரைப்படம் பார்த்து விட்டு, டீயை குடித்துக்கொண்டே படத்தை பற்றி விவாதிக்கும் சுகம் எந்த ஹோம் தியேட்டரும் தராது.

கோவைப்பதிவர்கள் இந்நிகழ்ச்சி பற்றி, பதிவெழுதி சிறப்பிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

அடுத்தப்பதிவில் சந்திப்போம். 

10 comments:

 1. "படங்கள் சென்சார் செய்யப்படாததால் வாலிப வயோதிக அன்பர்களை சூடேற்றும் காட்சிகள் ஏராளமாக இருக்கும்.
  கில்மா ரசிகர்கள் தாராளமாக வரலாம்."


  கேவலமா இருக்கு . . .  அண்ணே ஏன் இப்டி .

  ReplyDelete
  Replies
  1. கில்மா காட்சிகள் கிடைக்கும் என பொறி வைத்திருக்கிறேன்.

   இப்படி கில்மா ரசிகர்களை, தீவிர உலக சினிமா ரசிகர்களாக மாற்றிய அனுபவம் இருக்கிறது.
   கில்மா படம் என்ற ஆசையில் மெலினா பார்த்து...
   அதனால் ஈர்க்கப்பட்டு இன்று பெர்க்மன் படங்கள் பார்க்கும் ரசிகர்களாகிய மாறிய வாடிக்கையாளர்கள்தான் எனது கடையின் நிரந்தர வாடிக்கையாளர்கள்.
   அவர்களில் பாதி பேர் ஏ.பி.சி.டி கூட அறியாத தொழிலாளர்கள்.

   குரங்குபெடல் விரும்பினால் அவர்களை நேரில் சந்திக்கலாம்.

   Delete
 2. விழா சிறக்க வாழ்த்துக்கள்...

  ReplyDelete
 3. KIndly see Table 21 hindi film
  Also watch Harishchandra Factory, a film on Dadsaheb Phalke. A must see for film lovers.
  Where do I get your email id for direct correspondence?
  Shankar
  mahashank@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. நண்பரே...நீங்கள் குறிப்பிட்ட படங்களை பார்க்கவில்லை.
   சப்-டைட்டிலுடன் டிவிடி கிடைத்ததும் பார்த்து விடுகிறேன்.
   பரிந்துரைக்கு நன்றி.

   என் இ.மெயில் முகவரி...
   sppbhaskaran@yahoo.co.in

   Delete
 4. ஸார், நீங்க எந்தெந்த படத்துக்கு போறீங்க? ஏதாவது ஒரு நாள் போலாம்னு பாக்குறேன்

  ReplyDelete
  Replies
  1. நான் தினமும் போக நினைத்துள்ளேன்.

   நீங்களும் முடிந்த வரை வாருங்கள் நண்பரே.

   Delete
 5. ஸார்... பெங்களூரூ திரையிடல் பற்றிய செய்தி ஏதாவது உண்டா?

  ReplyDelete
  Replies
  1. முதல் நாள் தொடக்க விழா அன்றுதான் முக்கிய புள்ளிகள் வருவார்கள்.
   அவர்களிடம் தகவலறிந்து சொல்கிறேன் நண்பரே.

   Delete
 6. என் வாழ்வில் முதல் முறையாக ஒரு உலக திரைப்பட விழாவை பார்க்கப் போகிறேன் !.ஆனந்தமாகவும் ஆர்வமாகவும் உள்ளேன்.பகிர்வுக்கு கோட்டானு கோட்டி நன்றி சார் !.............

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.